Rehabilitacja neurologiczna

W procesie zdrowienia z punktu widzenia neurologii wiele czynników odgrywa istotną rolę. Jednym z nich jest wykonywanie ćwiczeń z dużym emocjonalnym zaangażowaniem pacjenta aby osiągnąć trwały efekt w procesie ponownego uczenia się ruchu. Ćwiczenia powinny być tak komponowane aby uzyskać alternatywne sposoby postępowania, dzięki którym zastąpić można utracone funkcje.

Decydującą rolę w tym procesie odgrywają wysoko wykwalifikowani fizjoterapeuci, posługujący się metodami terapeutycznymi takimi jak: NDT-Bobath oraz PNF wykorzystującymi wiedzę na temat motoryczności, plastyczności i regeneracji mózgu. Dzięki doświadczeniu i odpowiednim kwalifikacjom mogą wspierać swoich pacjentów w radzeniu sobie i dostosowywaniu się do zwykłych „życiowych” sytuacji, które po udarze mózgu, usunięciu guza lub wypadku czy zachorowaniu na chorobę degeneracyjną nie są już takie naturalne i proste.

Proponowana przez nas rehabilitacja oparta jest na treningu strategii motorycznych w oparciu o metody NDT-Bobath i PNF, wykazujące wysoką skuteczność w takich schorzeniach jak:
-Stwardnienie Rozsiane(SM)
-Choroba Alzhaimera
-Choroba Parkinsona
-Udar mózgu
-Urazy mózgowo-czaszkowe
-Dystrofie mięśniowe, niedowłady, porażenia itp.

Rehabilitacja neurologiczna wykonywana jest w naszym gabinecie w oparciu o badania, jakie zostały przeprowadzone u pacjenta. Obdarzamy naszych pacjentów czułą opieką. Staramy się zrozumieć i pomóc. Podczas rehabilitacji nie tylko wykonujemy odpowiednie dla stanu zdrowia pacjenta ćwiczenia, ale również doradzamy, jak z danym schorzeniem radzić sobie w codziennym życiu. Zawsze słuchamy pacjenta.